You can imagine it, you can build it

Info

Op deze pagina

  • Stemmen
  • Ranks
  • Regels
  • Info over beveiligingen
  • Hoe maak je een winkel

Stemmen

Klik op de volgende links om snel te stemmen, vergeet niet je naam in te voeren!

Je kunt via iedere link iedere dag stemmen (3x per dag dus):

Link #1

Link #2

Link #3

Ranks

Click to edit table header
 
 
 Command
  Beschrijving
 Opmerkingen
 /rank [p]
 Zie je onlinetijd en hoe lang je nog moet voor het volgende rank.
 [p] staat voor gebruikersnaam van een andere speler (optioneel).
 /ar leaderboard
 Zie de top-10 van spelers met de meeste online-tijd.
 

Let op! Wanneer je de benodigde online-tijd hebt behaald type je /ar check om je rank te ontvangen.

Click to edit table header
 
 
 
 Rank
Online-tijd vereist (in uren)
300
  Commands
 Features
 Bedelaar
 0
/changepassword; /rank; /dynmap webregister; /afk; /helpop <m>; /ignore <p>; /info; /list; /mail; /me <m>; /motd; /recipe <i>; /regels; /seen <p>; /ping; /spawn; /tpaccept; /tpdeny; /warp [w]; /jobs help; /jobs list; /jobs join <j>; /jobs leave <j>; /jobs <j>
Gebruik van klikbare borden; Niet mee te hoeven slapen om de nacht over te slaan
 Knecht
 0,16
/exp; /tijd; /geld; /mail send <m>; /suicide; /clearinventory; /delhome; /home; /sethome; /tpa <p>; /claimslist; /jobs join houthakker; /jobs join mijner
Bouwen; Behoud items bij PvP, lava en void
 Boer
 4
/rank <p>; /ar leaderboard; /exp show <p>; /geld <p>; /balancetop; /tpahere <p>; /jobs join boer; /jobs join bakker
Moet meeslapen om de nacht over te slaan
 Huurling
 8
/pay <p> <#>; /tell <p> <m>; /invsee <p>; /terug; /jobs join bouwer
 
 Ridder
 15
/itemdb; /jobs join soldaat
Wanneer je de wereldrand oversteekt kom je aan de andere kant van de map
 Verkenner
 26
/compass; /depth; /getpos; /sethome <n>; /home <n>; /tptoggle
Maximaal 3 homes

 Handlanger

 41
/terug (bij dood); /jobs join visser
PvP (alleen met mensen die ook kunnen PvP'en); Urls typen in de chat; Formattingcodes op signs gebruiken
 Handelaar
 60
/worth; /jobs join timmerman
[Mail], [Disposal], [Warp], [Trade], [Balance] en [Info]-borden maken
 Burgemeester
 84
/jobs join wapensmit; /jobs join gereedschapmaker; /jobs join armorsmit
Maximaal 5 homes
 Hertog
 113
/seen (extra info); /jobs join technicus
 
 Graaf
 147
/enderchest; /jobs join alchemist; /jobs join brouwer
 
 Priester
 171
/jobs join goochelaar; /jobs join tovenaar; /jobs join magiër
 
 Edelman
 200
 
 
 Bisschop
 237
 
 
 Prins
 285
/hat; /workbench
 
 Koning
 347
/nick <n>
Maximaal 7 homes
 Heerser
 427
/heal; /repair
 
 God
 600
/fly; /god; /unlimited <3|4|5|12>; /lightning
 
 Donator I
  -
Alle command die hierboven te zien zijn; /hat; /nick <naam>
  Door te kopen in de webwinkel of via de home-pagina
 Afkortingen:
< en > zij verplichte variabelen
[ en ] zijn niet verplicht
m = bericht; p = speler; i = item; w = warp; # = getal; n = naam; j = job
 
Click to edit table header
 Meer info is HIER te vinden

Regels

Click to edit table header
 
 
 #
 
 Regel
 1
.0 
 Luister naar de Staff
 2
.0
 Vraag geen dingen die je kunt weten
 
.1
 Lees de bordjes bij de /help
 
.2
 Lees de /info
 
.3
 Kijk regelmatig op deze website
 
.4
 Luister altijd naar Infobot
 3
.0
 Grief is in claims niet mogelijk, alleen bij trust. Dit is op eigen risico. Schade wordt niet vergoed.
 
.1
 Hak boomstammen helemaal om
 
.2
 Niet recht naar beneden/omhoog graven
 4
.0
 Geen nuke, fly, speed, item, x-ray, nodus of andere hack/cheat-mods
 5
.0
 Praat normaal tegen elkaar
 
.1
 Niet schelden/vloeken/discrimineren
 
.2
 Geen seksuele onderwerpen
 
.3
 Geen ongepaste bouwwerken/skins
 
.4
 Niet spammen, geen CAPS
 
.5
 Niet om aandacht vragen
 
.6
 Niet om andermans persoonlijke gegevens vragen
 6
.0
 1 account per persoon
 
.1
 1 IP per persoon
 7
.0
 Geen items/XP droppen (Creative)
 
.1
 Geen spawneggs (Creative)
 8
.0
 Praat niet over andere servers
 
.1
 Vraag niet naar plugins
 
.2
 Vraag niet om een rank/permissie
 9
.0
 Niet vragen naar spullen aan iemand met creative-mode
 10
.0
 Houd je aan de regels
 
.1
 Vraag niet waarom regels zijn wat ze zijn, houd je er gewoon aan
 
.2
 Bedenk ook zelf wat wel en niet kan/mag
 11
.0
 Bouw alleen op plekken waar je mag bouwen
 
.1
 Bouw alleen in claims
 
.2
 Bouw niet in de mijn-wereld
 
.3
 Wanneer je meer dan 20 dagen niet online komt kunnen je claims opgeheven worden en her-claimt worden door andere spelers
 
.4
 Een huis/claim krijgen in een stad die niet van jou is is volledig je eigen verantwoordelijkheid. Stad-eigenaren: Zie regel 12.0
 
.5 
 Grief en bugs worden niet vergoed
 12
.0
 Houd rekening met elkaar
 
.1
 Gebruik alleen /tpahere of /tpaccept wanneer je je op een veilige locatie bevindt
 13
.0
 Manieren die er voor zorgen dat je niet op AFK-modus gaat zijn verboden
 
.1
 Maak geen misbruik van je beschikbare commands
 
.2
 Je mag je commands alleen gebruiken voor jezelf
 14
.0
 Bepaalde regels kunnen afwijken bij staff-leden
 
.1
 Spelers krijgen, bij geen enkele uitzondering, creative-modus in een survival-wereld
 15
.0
 Bij vragen gebruik je de command /helpop <vraag> en wacht je op antwoord. Wanneer er na 1 minuut nog geen antwoord is, gebruik je dit pas opnieuw. Deze command werkt alleen als er staff online is.
 
.1
 Je gaat geen vragen of klachten e.d. door de chat roepen wanneer er staff online is
 
.2
 Wanneer er geen staff online is kun je je vraag of klacht e.d. 1 keer per minuut stellen, gebruik anders het forum op deze website
 16
.0
 De map of delen van de map mag, voor welk doel dan ook, ergens anders gebruikt worden dan op de server

Beveiligen/Claimen

Wanneer je je eerste kist plaatst krijg je een automatische claim/beveiliging eromheen. Rechtsklik met een stok op een blokje om je chest heen om te zien tot waar je beveiliging ligt. Dit word aangegeven met glowstone en goudblokken op de grond. Deze blokken zijn alleen om aan te geven en alleen jij kan ze zien.

 

Wanneer je een gouden schep hebt gemaakt kun je je claim uitbreiden of een nieuwe claim maken (als je genoeg claimblocks hebt). Je krijgt meer claimblocks door ze te kopen (zie hieronder) of door gewoon te spelen. Niet door stil te staan en wat te lopen chatten.

 

Let op! Alle blocks boven je claim zijn volledig beveiligd maar onder je claim gaat het maar tot 5 blocks diep.

Click to edit table header
 
 
 Command
 Beschrijving
 Alias
 /Trust <p>
 Geef een andere speler permissie om in je claim te bouwen en alles te gebruiken.
 /t <p>
 /UnTrust <p>
 Trek een permissie gegeven aan een speler in je claim in.
 /ut <p>
 /Untrust All
 Trek alle permissies voor je hele claim in.
 /ut all
 /AccessTrust <p>
 Geef een speler permissie om knoppen, schakelaars en bedden te gebruiken.
 /at <p>
 /ContainerTrust <p>
 Geef een speler permissie om alles in je claim te gebruiken (knoppen, schakelaars, craftgereedschap, containers en dieren) maar niet om te bouwen/slopen.
 /ct <p>
 /PermissionTrust <p>
 Geef een speler permissie om anderen trust te geven in je claim.
 /pt <p>
 /TrustList
 Laat een lijst zien met alle spelers met een permissie in je claim.
 
 /SubdivideClaims
 Verander je schep naar Subdivision-modus (onderverdeling). Hiermee maak je gebieden in je claim waar je weer permissies aan kunt geven (goed voor dorpen).
 /sc
 /BasicClaims
 Verander je schep terug naar de normale Claim-modus.
 /bc
 /BuyClaimBlocks [#]
 Koop claimblocks.
 /BuyClaim
 /Siege <p>
 Beleger iemand in zijn/haar claim. Zie de video.
 
 /ClaimExplosions
 Schakel explosies aan/uit in je claim.
 
 /AbandonClaim
 Verlaat de claim waarin je je bevindt.
 
 /AbandonAllClaims
 Verlaat al je claims.
 
 *
 De meeste bovenstaande commands zijn ook te gebruiken in subdivisions
 
Voor meer info zie deze video's:

Hoe maak je eenvoudig een winkel

Benodigdheden: Kist; Verkoopwaren; Spawnei (te koop in de winkel (/winkel))

Click to edit table header
 
Stap 1
 Koop een spawnei in de winkel (/winkel)
Stap 2
 Rechtsklik met het spawnei in de lucht om het type winkel te selecteren. Er zijn normale, boeken-, koop- en handelwinkels.
Stap 3
 Rechtsklik weer met het spawnei in de lucht, maar nu terwijl je LSHIFT ingedrukt houdt om het uiterlijk te veranderen. Het uiterlijk kan zijn een dorpeling, een bord of een heks.
Stap 4
Afb. 1
 Plaats een kist
Stap 5
 Rechtsklik met het spawnei op de kist om de kist te selecteren.
Stap 6
Afb 2
 Rechtsklik nu in de buurt van de kist om de winkel te plaatsen.
  Afb. 6
 Wanneer je rechtsklikt op de winkel zul je het handels-scherm in beeld krijgen. Zoals je te zien krijgt bij dorpelingen.
Stap 7
Afb. 3
 Plaats de spullen die je wil verkopen in de kist. Maximaal 8 verschillende spullen.
Stap 8
 Houd LSHIFT, bukken, ingedrukt terwijl je rechtsklikt op de winkel.
Afb. 4
 Je zult nu een container-scherm voor je krijgen, het handelsmenu. In dit menu kun je de kosten van je spullen aanpassen. De spullen die je ziet in deze kist moet je zien als knoppen. In de meest rechtse kolom zie je een aambeeld en een vuur-animatie. Met het aambeeld kun je de naam van de winkel wijzigen en de vuur-animatie voor het verwijderen van de winkel.
 
 In de bovenste rij van het scherm zul je de items in de kist zien staan. De buskruit-items betekenen dat er niets is ingevuld. Wanneer je op een buskruit-item in de 2e rij klikt zul je zien dat er een smaragdblok voor in de plaats komt, dit is de prijs die er betaald moet worden voor het item erboven. Wanneer je op het buiskruit-item in de 3e rij klikt zul je zien dat het in een smaragd veranderd, voor dit geldt hetzelfde als bij het smaragdblok. Door hier vaker op te klikken zul je zien dat de prijs stijgt en door te rechtsklikken zal deze dalen.
 
 Eén smaragdblok is gelijk aan 9 smaragden. Wanneer je dus 1 smaragdblok als prijs insteld zullen mensen er dus 9 smaragden voor moeten betalen. Bij hogere prijzen komen de smaragdblokken pas aan bod.
Stap 9
Afb. 5
 Stel alle prijzen in en sluit het handelsmenu.
Stap 10
Afb. 6
 Rechtsklik op de winkel om te zien of je alles goed hebt ingesteld.
Stap 11
 Laat het geld binnenstromen! Lok iedereen naar je winkel en zeg ze dat ze moeten rechtsklikken op de bordjes om je spullen te kopen.
 
 Het ontvangen goud zal in de desbetreffende kist terecht komen.

Jobs

Op COW kun je geld verdienen door te werken. Er zijn verschillende beroepen (jobs).


Om een lijst te krijgen met alle beschikbare beroepen type je /jobs list. Alleen de gouden beroepen zijn beschikbaar, de grijze nog niet. Deze kun je vrijspelen naar mate je langer speelt en dus een hoger rank krijgt (zie de ranks hierboven). Jobs in het blauw (zoals belasting) zijn verplicht, deze kunnen niet worden verwijderd. De jobs in het rood geven aan dat je op dit moment deze job hebt.


Om meer informatie te krijgen over een bepaalde job type je de command /jobs <job>. Dit "<job>" vervang je door de job waarover je meer informatie wilt hebben. Je ziet hier o.a. wat je moet breken/plaatsen/craften etc. om geld te ontvangen. Je zult wanneer je je best doet om de 5 minuten geld ontvangen.


Je moet natuurlijk wel eerst deze job nemen. Je kiest een job met de command /jobs join <job>. Wanneer je wilt stoppen met een job gebruik je de command /jobs leave <job>. Naar mate je meer doet voor je job zal je salaris verhogen.


Succes met het opbouwen van een salaris!